Fakulta aplikované informatiky
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

ve spolupráci a s podporou
Schneider Electric CZ, s.r.o

realizují na základě autorizace "KNX Association cvba Brussels"
ze dne 9.1.2012

Kurzy KNX

"Základní certifikační kurz KNX".

Nejbližší termín kurzu - 22. běh - 3. - 7. září 2018.